најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката
25.Децембар 2015
0
171
Обавештавмао вас да је Закон о озакоњењу ступио на снагу 27.11.2015. године. О могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката, можете погледати у прилогу....
351 430 Закључак о исправци грешке  Gradicool
18.Децембар 2015
0
146
Закључак бр.351-430/2015-04 од 18.12.2015. године, којим се инвеститору GRADICOOL“ DOO из Јагодине, Народног фронта бр.30, МБ 20990457, ПИБ 108392460, одговорно лице Mихајловић Бра...
353 496 Локацијски услови TEXTIL
18.Децембар 2015
0
153
Локацијски услови број 353-496/2015-04 од 18.12.2015. године за адаптацију отворене надстрешнице у у производну халу за шивење тектилних производа као доградњу производне хале, спр...
353 403 Закључак о исправци техничке грешке Јовановић Марина
17.Децембар 2015
0
121
Закључак о исправци техничке грешке број 353-403/2015-04  од 17.12.2015. године...
353 309 Закључак о одбацивању Брзанпласт
16.Децембар 2015
0
128
Закључак о одбацивању захтева „Брзан Пласт“ о.д. Брзан, за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу средњенапонског надземног вода 20 kV за прикључење ТС 20-10/0.4 kV...
353 455 Локацијски услови Костић Станија Вољавче
16.Децембар 2015
0
150
Локацијски услови број 353-455/2015-04 од 16.12.2015.године за изградњу помоћног објекта-оставе за бицикле на к.п. бр.1365 КО Вољавче...
351 437 Решење о одобрењу Далибор Марковић
15.Децембар 2015
0
161
Решење број 351-437/2015-04 од 15.12.2015.године, за изградњу помоћног објекта-хидрофорске кућице на к.п. бр. 45/1 КО Кончарево...
351 436 Закључак о одбацивању Грујић Сузана
15.Децембар 2015
0
138
Закључак о одбацивању захтева бр.351-436/2015.г. којим је Грујић Сузана из Рибара, затражила издавање грађевинске дозволе ...
351 435 Решење о одобрењу АCM
15.Децембар 2015
0
139
Решење 351-435/2015-04 од 15.12.2015.године за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у оквиру постојеће регулације...
351 434 Решење о одобравању Стојковић Ана
14.Децембар 2015
0
144
Решење број 351-434/2015-04 од 14.12.2015 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације...
СТРАНА: 11 / 46
  1 6 7 8 9 10 11 46  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже