најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

353 387 Локацијски услови ACM
02.Децембар 2015
0
139
Локацијски услови број 353-387/2015-04 од 02.12.2015. године за изградњу трасе прикључка на градску водоводну мрежу дуж кп бр. 131/60, 131/2, 132/9 КО Јагодина до прикључне шахте н...
353 431 Локацијски услови Горан Михајловић
01.Децембар 2015
0
121
Локацијски услови бр. 353-431/2015-04 од 01.12.2015.године, за надградњу 2 спрата изнад стамбеног објект, на к.п. бр. 3291/3 КО Јагодина ...
353 408 Локацијски услови ЕД
30.Новембар 2015
0
143
Локацијски услови број 353-408/2015-04 од 30.11.2015. године за изградњу НН кабловског вода 1kV од НН постројења ТС 20-10/0,4 kV "Јагодина 131" (на кп бр. 4483/32 КО Јагодина) прек...
351 423 Решење о одобравању Енмон
27.Новембар 2015
0
148
Решење бр.351-423/2015-04 од 27.11.2015. године, којим се инвеститору  „ENMON“ d.o.o. из Београда, Булевар ослобођења бр.205, ПИБ 101821921, одобрава извођење радо...
353 393 Локацијски услови Енмон
25.Новембар 2015
0
140
Локацијски услови број 353-393/2015-04 од 25.11.2015.године, за изградњу трасе прикључка на градску водоводну мрежу дуж кп бр. 131/60, 131/2, 132/9 КО Јагодина до прикључне шахте н...
353 539 Локацијски услови Петровић Горан Шантаровац 23.11.2015.
23.Новембар 2015
0
129
Локацијски услови број 353-439/2015-04 од 23.11.2015.године, за изградњу економског објекта на к.п. бр. 1624/1, 1624/2, 1625 и 1626, све у КО Шантаровац ...
351 415 Употребна дозвола Vibac
20.Новембар 2015
0
142
Решење број 351-415/2015-04 од 20.11.2015. године којим се инвеститору "VIBAC BALCANI" одобрава употреба прикључка на фекалну канализацију од кп.бр.66/10 до кп.бр.2413/75 КО Кочино...
351 414 Употребна дозвола Град Јагодина
20.Новембар 2015
0
130
Решење број 351-414/2015-04 од 20.11.2015. године, којим се Граду Јагодини одобрава употреба секундарне, односно дистрибутивне мреже комуналне инфраструктуре - прикључак на изграђе...
351 417 Решење о одобравању извођења радова Врањеш Бранко
20.Новембар 2015
0
161
Решење бр.351-417/2015-04 од 20.11.2015. године, којим се инвеститору Врањеш Бранку из Јагодине, Кнеза Лазара бр.2А, ЈМБГ 0609965860120, одобрава извођење радова на увођењу унутраш...
351 325 Грађевинска дозвола Савић Јадранка
18.Новембар 2015
0
147
Решење број 351-325/2015-04 од 18.11.2015. године, којим се Савић Јадранки из Бујановца одобрава изградња  стамбеног објекта на кп.бр.320/28 КО Јагодина (измена грађевинске до...
СТРАНА: 11 / 44
  1 6 7 8 9 10 11 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже