најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 415 Употребна дозвола Vibac
20.Новембар 2015
0
130
Решење број 351-415/2015-04 од 20.11.2015. године којим се инвеститору "VIBAC BALCANI" одобрава употреба прикључка на фекалну канализацију од кп.бр.66/10 до кп.бр.2413/75 КО Кочино...
351 414 Употребна дозвола Град Јагодина
20.Новембар 2015
0
118
Решење број 351-414/2015-04 од 20.11.2015. године, којим се Граду Јагодини одобрава употреба секундарне, односно дистрибутивне мреже комуналне инфраструктуре - прикључак на изграђе...
351 417 Решење о одобравању извођења радова Врањеш Бранко
20.Новембар 2015
0
145
Решење бр.351-417/2015-04 од 20.11.2015. године, којим се инвеститору Врањеш Бранку из Јагодине, Кнеза Лазара бр.2А, ЈМБГ 0609965860120, одобрава извођење радова на увођењу унутраш...
351 325 Грађевинска дозвола Савић Јадранка
18.Новембар 2015
0
135
Решење број 351-325/2015-04 од 18.11.2015. године, којим се Савић Јадранки из Бујановца одобрава изградња  стамбеног објекта на кп.бр.320/28 КО Јагодина (измена грађевинске до...
Обавештење о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 12 сеоских кућа
18.Новембар 2015
0
45
Град Јагодина обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991.године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њи...
351 411 Решење извођење радова Марковић Горан
16.Новембар 2015
0
138
Решење бр.351-411/2015-04 од 16.11.2015. године којим се инвеститоруОДОБРАВА СЕ Maрковић Горану из Јагодине, село Коларе, 3110973722221,  одобрава извођење радова на увођењу у...
351 410 Решење извођење радова Србијагас
16.Новембар 2015
0
129
Решење бр.351-410/2015-04 о д 16.11.2015. године којим се инвеститору Јавном предузећу „СРБИЈАГАС“ Нови Сад - РЈ Дистрибуција Јагодина, Ул. краља Петра I бр.4, МБ 20084...
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за пореску 2016. годину
13.Новембар 2015
0
153
На основу члана 7а. став 3., 4., и 7., члана 38б. Став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 135/04, 61/07, 5/09. 101/10, 24/11, 78/12 и 4...
Одлука о стопи амортизације на територији Града Јагодина за пореску 2016. годину
13.Новембар 2015
0
192
На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину  ('Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) и члана 25....
Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2016. годину
13.Новембар 2015
0
229
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ БР. 62/06, 47/11 И 93/12), члана 11. и 38б. Закона о порезима на...
СТРАНА: 11 / 43
  1 6 7 8 9 10 11 43  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже