најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 430 Решење о одобравању Gradicool doo
10.Децембар 2015
0
190
Решење бр.351-430/2015-04 од 10.12.2015. године, којим се инвеститору  „GRADICOOL“ DOO из Јагодине, Народног фронта бр.30, МБ 20990457, ПИБ 108392460, одговорно ли...
353 459 Локацијски услови Como in Form
09.Децембар 2015
0
155
Локацијски услови број 353-459/2015-04 од 09.12.2015. године за изградњу производног објекта за склапање намештаја од метала спратности приземне, на кп бр. 66/30 КО Јагодина...
351 427 Решење о одобравању Стојановић Јован
09.Децембар 2015
0
134
Решење бр.351-427/2015-04 од 9.12.2015. године, којим се инвеститору Стојановић Јовану из Јагодине, Ул. Славке Ђурђевић D3-III/17, одобрава извођење радова на адаптацији и промени ...
Обавештење Комисије за избор корисника
09.Децембар 2015
0
159
На основу члана 12. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање у...
353 458 Локацијски услови Драгановић Михало 08.12.2015
08.Децембар 2015
0
124
Локацијски услови број 353-458/2015-04 од 8.12.2015.године. за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, на к.п. бр. 2475/1 и 2476, све у КО Ловци...
351 428 Решење о одобравању Милојковић Аца
08.Децембар 2015
0
127
Решење бр.351-428/2015-04 од 8.12.2015. године, којим се инвеститору Милојковић Аци из Јагодине, село Глоговац, одобрава извођење радова на увођењу унутрашње гасне инсталије у пост...
353 387 Локацијски услови ACM
02.Децембар 2015
0
137
Локацијски услови број 353-387/2015-04 од 02.12.2015. године за изградњу трасе прикључка на градску водоводну мрежу дуж кп бр. 131/60, 131/2, 132/9 КО Јагодина до прикључне шахте н...
353 431 Локацијски услови Горан Михајловић
01.Децембар 2015
0
118
Локацијски услови бр. 353-431/2015-04 од 01.12.2015.године, за надградњу 2 спрата изнад стамбеног објект, на к.п. бр. 3291/3 КО Јагодина ...
353 408 Локацијски услови ЕД
30.Новембар 2015
0
141
Локацијски услови број 353-408/2015-04 од 30.11.2015. године за изградњу НН кабловског вода 1kV од НН постројења ТС 20-10/0,4 kV "Јагодина 131" (на кп бр. 4483/32 КО Јагодина) прек...
351 423 Решење о одобравању Енмон
27.Новембар 2015
0
146
Решење бр.351-423/2015-04 од 27.11.2015. године, којим се инвеститору  „ENMON“ d.o.o. из Београда, Булевар ослобођења бр.205, ПИБ 101821921, одобрава извођење радо...
СТРАНА: 10 / 44
  1 6 7 8 9 10 11 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже