најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 435 Решење о одобрењу АCM
15.Децембар 2015
0
139
Решење 351-435/2015-04 од 15.12.2015.године за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у оквиру постојеће регулације...
351 434 Решење о одобравању Стојковић Ана
14.Децембар 2015
0
143
Решење број 351-434/2015-04 од 14.12.2015 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације...
Рани јавни увид за измену Плана детаљне регулације урбанистичких блокова 5,15,16,17 у зони 25 у Јагодини
11.Децембар 2015
0
71
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014, ), члана 45а За...
353 441 Локацијски услови Далибор Марковић Кончарево
10.Децембар 2015
0
181
Локацијски услови број 353-441/2015-04 од 10.12.2015.године. за изградњу помоћног објекта, спратности По+0, на к.п. бр. 45/1, све у КО Кончарево...
351 430 Решење о одобравању Gradicool doo
10.Децембар 2015
0
203
Решење бр.351-430/2015-04 од 10.12.2015. године, којим се инвеститору  „GRADICOOL“ DOO из Јагодине, Народног фронта бр.30, МБ 20990457, ПИБ 108392460, одговорно ли...
353 459 Локацијски услови Como in Form
09.Децембар 2015
0
157
Локацијски услови број 353-459/2015-04 од 09.12.2015. године за изградњу производног објекта за склапање намештаја од метала спратности приземне, на кп бр. 66/30 КО Јагодина...
351 427 Решење о одобравању Стојановић Јован
09.Децембар 2015
0
135
Решење бр.351-427/2015-04 од 9.12.2015. године, којим се инвеститору Стојановић Јовану из Јагодине, Ул. Славке Ђурђевић D3-III/17, одобрава извођење радова на адаптацији и промени ...
Обавештење Комисије за избор корисника
09.Децембар 2015
0
161
На основу члана 12. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање у...
353 458 Локацијски услови Драгановић Михало 08.12.2015
08.Децембар 2015
0
126
Локацијски услови број 353-458/2015-04 од 8.12.2015.године. за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, на к.п. бр. 2475/1 и 2476, све у КО Ловци...
351 428 Решење о одобравању Милојковић Аца
08.Децембар 2015
0
129
Решење бр.351-428/2015-04 од 8.12.2015. године, којим се инвеститору Милојковић Аци из Јагодине, село Глоговац, одобрава извођење радова на увођењу унутрашње гасне инсталије у пост...
СТРАНА: 10 / 44
  1 6 7 8 9 10 11 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже