најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

353 487 Локацијски услови Vibac
31.Децембар 2015
0
155
Локацијски услови број 353-487/2015-04 од 31.12.2015. године за изградњу складишта oпасног отпада на кп бр. 2413/75 КО Кочино Село у оквиру индустријског комплекса – фабрике за про...
353 486 Локацијски услови Vibac
31.Децембар 2015
0
144
Локацијски услови број 353-486/2015-04 од 31.12.2015. године за изградњу магацина техничких гасова на кп бр. 2413/75 КО Кочино Село у оквиру индустријског комплекса – фабрике за пр...
353 488 Локацијски услови Vibac
31.Децембар 2015
0
150
Локацијски услови број 353-488/2015-04 од 31.12.2015. године за изградњу складишта хемикалија на кп бр. 2413/75 КО Кочино Село у оквиру индустријског комплекса – фабрике за произво...
353 521 Локцијски услови Como in form
30.Децембар 2015
0
141
Локацијски услови број 353-521/2015-04 од 30.12.2015. године за изградњу трасе прикључног НН кабловског вода дуж кп бр. 119/8, 119/25, 119/26, 119/30, 119/32, 119/34, 119/36, 119/...
351 446 Грађевинска дозвола Матић Снежана
30.Децембар 2015
0
155
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-446/2015-04 од 30.12.2015. године, којим се инвеститору Матић Снежани из Јагодине, одобрава изградња породичног стамбеног објекта, ка...
351 447 Грађевинска дозвола Матић Снежана
30.Децембар 2015
0
153
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-447/2015-04 од 30.12.2015. године, којим се инвеститору Матић Снежани из Јагодине, одобрава изградња породичног стамбеног објекта, кат...
351 444 Решење о извођењу радова Папилон
30.Децембар 2015
0
144
Решење бр.351-444/15-04 од 30.12.2015. године, којим се инвеститору Preduzećе za proizvodnju, trgovinu i spoljnu trgovinu „PAPILON“ из Ниша, ПИБ 101858796, МБ 07597932, одговорно л...
351 441 Грађевинска дозвола  Михајловић Горан
29.Децембар 2015
0
152
Решење о издавању грађевинске дозволе бр.351-441/15-04 инвеститора Михајловић Горана из Јагодине, којим се одобрава надградња стамбеног објекта на кп.бр.3291/3 КО Јагодина....
351 442 Грађевинска дозвола Como in form
28.Децембар 2015
0
152
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-442/2015-04 од 28.12.2015. године, којим се инвеститору „COMO IN FORM“ доо из Јагодине, Словенски пут бб, ПИБ 108433230910, одобрава и...
351 443 Грађевинска дозвола Пут
25.Децембар 2015
0
138
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-443/2015-04 од 25.12.2015. године, којим се инвеститору „ПУТ“ доо из Јагодине, Краља Петра Првог 6/1, ПИБ 101324458, одобрава изградња...
СТРАНА: 10 / 46
  1 6 7 8 9 10 11 46  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже