најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

10.Јул 2019
Јавни увид Нацрта Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Јагодина

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон), члана 48. и 49., 54. – 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 08.07.2019. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЈАГОДИНА

Јавни увид Нацрта Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Јагодина ће се одржати од 11. јула до 09. августа 2019. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09оо до 14оо часова.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања јавног увида закључно са 09. августом 2019. године.

Јавна презентација Нацрта Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Јагодина ће се одржати 19. јула 2019. године у просторијама мале сале ЈП Уређење и јавно осветљење од 11оо до 12оо часова.

Датум и термин Јавне седнице биће накнадно објављен у недељном листу “Нови пут”.

Коментари
0
100

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 4 * 3 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже