најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

10.Јул 2019
Рани јавни увид Плана генералне регулације дела урбанистичког блока 8 у зони 2 у Јагодини

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон), члана 36. – 43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 08.07.2019. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ БЛОКА 8 У ЗОНИ 2 У ЈАГОДИНИ

Рани јавни увид Плана генералне регулације дела урбанистичког блока 8 у зони 2 у Јагодини ће се одржати од 10. до 24. јула 2019. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09оо до 14:00 часова.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова за планирање и осталих урбанистичких параметара.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања раног јавног увида закључно са 24. јулом 2019. године.

Комисија за планове града Јагодина обавиће стручну контролу Нацрта Плана генералне регулације дела урбанистичког блока 8 у зони 2 у Јагодини по завршетку Раног јавног увида.

PDF документа

Коментари
0
39

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 5 + 5 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже