најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

21.Новембар 2018
Рани јавни увид Измене Генералног урбанистичког плана града Јагодина у делу блока 14 у зони 1

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018 ), члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 36. – 43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 16.11.2018. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:
Оглашава рани Јавни увид Измене Генералног урбанистичког плана града Јагодина у делу блока 14 у зони 1
Рани јавни увид Измене Генералног урбанистичког плана града Јагодина у делу блока 14 у зони 1 ће се одржати од 29. новембра до 13. децембра 2018. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09оо до 14оо часова.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова за планирање и осталих урбанистичких параметара.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања раног јавног увида закључно са 13. децембром 2018.
Комисија за планове града Јагодина обавиће стручну контролу Измене Генералног урбанистичког плана града Јагодина у делу блока 14 у зони 1 по завршетку Раног јавног увида.

Коментари
0
10

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 6 * 3 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже