најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

21.Новембар 2018
Јавни увид Нацрта Измена и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине дела блока 28 у зони 1 у Јагодини

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 48. и 49., 54. – 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 16.11.2018. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:
Оглашава Јавни увид Нацрта Измена и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине дела блока 28  у зони 1 у Јагодини
Јавни увид Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине дела блока 28  у зони 1 у Јагодини ће се одржати од 22. новембра до 21. децембра 2018. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09оо до 14оо часова.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања јавног увида закључно са 21. децембром 2018. године.
Јавна презентација Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине дела блока 28  у зони 1 у Јагодини ће се одржати 04. децембра 2018. године у просторијама мале сале ЈП Уређење и јавно осветљење од 11оо до 12оо часова.
Јавна седница Комисије за планове града Јагодина, биће одржана по завршетку јавног увида, а термин и место јавне седнице комисије биће објављени у локалном недељном листу „Нови пут“.

Коментари
0
5

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 4 + 2 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже