најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

21.Новембар 2018
Јавна седница Комисије за планове поводом Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу блока 10 у зони 3

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 48. и 49., 54. – 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 19.09.2018. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:
Обавештавају се заинтересована лица и подносиоци писаних примедби на Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације центрлане зоне Јагодине у делу блока 10 у зони 3 да ће се Јавна седница Комисије за планове поводом Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине у делу блока 10  у зони 3 одржати 23. новембра 2018. године у сали ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодине са почетком у 11оо часова.
Јавној седници могу присуствовати сви подносиоци писаних примедби и друга заинтересована лица.

Коментари
0
4

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 9 + 1 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже