најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

15.Јануар 2018
Локални регистар извора загађивања

Локални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Локални регистар) води надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са  Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09 и 14/16).

Подаци  се достављају на обрасцима у Excel формату, и то:

1) Образац бр. 1.– Општи подаци о извору загађивања,

2) Образац бр. 2.– Емисије у ваздух,

3) Образац бр. 3.– Емисије у воде,

4) Образац бр. 4.– Емисије у земљиште,

5) Образац бр. 5.– Управљање отпадом. 

Исти се могу преузети у наставку.

Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, За Локални регистар, Градској управи за заштиту животне средине и комуналне послове града Јагодина, Браће Дирак 46, 35000 Јагодина, односно електронским путем на адресу lokalni.registar@jagodina.org.rs

Контакт телефон за све додатне информације: 035/81-50-318 и 035/251-587 локал 111

Уколико сматрате да нисте у законској обавези да доставите тражене податке, потребно је да приложите доказе у виду количина и складишног капацитета и других параметара.

PDF документа

Коментари
0
138

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 10 - 4 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже