најактуелније:

Бесплатно студијско путовањ у Беч у организацији града Јагодине од 4. до 6. марта 2019.године за студенте, пријаву можете преузети са сајта града Јагодине и скенирано послати на studenti.jagodina@gmail.com или донети лично у канцеларију 21 у Скупштини града Јагодина. Почетак пријављивања 21.јануар, а рок за подношење пријаве је 20.фебруар 2019. до 15 часова. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

11.Децембар 2017
Обавештење Регистра стамбених заједница

Поштовани грађани,

Дана 31.12.2016. године ступио је на снагу Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016 године).

На основу наведеног закона (члан 16.  Закона) за сваку стамбену зграду потребно је спровести поступак регистрације и утврдити статус правног лица .

Наведена обавеза подразумева да се формира Скупштина Стамбене заједнице  (зграде) и да се изабере одговорно лице (управник) који ће имати улогу извршног органа у погледу решавања захтева станара за одржавање стамбене зграде.

Управник зграде бира се на следећи начин:

а) Ако се управник бира из редова станара зграде, бира га  проста већина присутних чланова, коју чине 50 % плус 1, а изабран је већином  гласова присутних чланова.

б) Ако се бира  професионални управник, бира  га 2/3 укупног броја гласова скупштине станара и

в) ако се не изабере управник или професионални управник, принудног управника поставља орган јединице  локалне самоуправе 

Као надлежни орган локалне самоуправе још увек нисмо у могућности да уредимо сву процедуру која би предвидела пут за увођење реда у стамбеним зградама са разлогом што се очекује доношење подзаконских аката (правилника) од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о потребним критеријумима на који начин се решава питање инвестиционог одржавања зграде, текућег одржавања и статуса управника.

За сва потребна обавештења обратити се канцеларији бр. 10 Градске управе за опште и заједничке послове.

Градска управа за опште и заједничке послове

Коментари
0
185

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 4 - 0 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже