најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

06.Март 2017
Рани Јавни увид Плана генералне регулације дела блока 2 у зони 14

На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014, ), члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 36. – 43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/2015) и одлуке Комисије за планове од 01.03.2017. године, Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина:

Оглашава рани Јавни увид Плана генералне регулације дела блока 2 у зони 14

Рани јавни увид Плана генералне регулације дела блока 2 у зони 14 ће се одржати од 16. до 30. март 2017. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова. Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова за планирање и осталих урбанистичких параметара.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања раног јавног увида закључно са 30. мартом 2017. године.

Комисија за планове града Јагодина обавиће стручну контролу Нацрта Плана генералне регулације дела блока 2 у зони 14 по завршетку Раног јавног увида.

PDF документа

Коментари
0
113

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 0 + 2 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже