најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - посебне службе

Посебне службе

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника обавља послове за потребе градоначелника, заменика градоначелника и помоћника градоначелника који се односе на сарадњу Града са другим градовима и општинама, државним органима и организацијама, врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовања протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за Град и других протоколарних послова за потребе органа Града.
Служба за интерну ревизију

Интерна ревизија града Јагодине успоставља се као посебна функционално независна организациона јединица за интерну ревизију у оквиру Града.
Служба буџетске инспекције

Служба је функционално и организационо независна од других законом дефинисаних субјеката: директних и индиректних корисника средстава, јавних предузећа и других корисника средстава буџета. Рад Службе усмерава, контролише и руководи њом, у складу са законом, градоначелник, као извршни орган града.
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже