најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода обавља послове који се односе на порески поступак (утврђивање, наплата и контрола) за локалне јавне приходе, контролу података носилаца права и обавеза, као и контролу података о праву на пореске олакшице и ослабађање пореских обавеза, припрема података за утврђивање стања и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада, висина стопе пореза на имовину и самодоприноса, евиденцију о висини утврђених обавеза правних и физичких лица о приходима оствареним од донација и другим изворним приходима града, прекршајни поступак из области пореза и други послови у складу са законом.

У Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода образују се:
  1. Одсек за утврђивање и контролу
  2. Одсек за наплату и пореско рачуноводство
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже