најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове

Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове

Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове обавља послове који се односе на доношење и спровођење урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других незгода, послове из области одбране, послове заштите животне средине, уређења и обезбеђења коришћења грађевинског земљишта, управних послова у области урбанизма, грађевинарства и стамбених и имовинско правних послова, евиденције градске имовине и друге послове из ових области у складу са законом, статутом и другим прописима града.

У Градској управи за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове образују се:
  1. Одсек за урбанизам и грађевинске послове
  2. Одсек за имовинско правне послове
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже