најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за скупштинске и нормативне послове

Градска управа за скупштинске и нормативне послове


Градска управа за скупштинске и нормативне послове
Aдреса: улица Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за скупштинске и нормативне послове је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Мирослав Поповић, дипломирани правник
Контакт телефон: +381 35 81 50 505
e-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У оквиру Градске управе за скупштинске и нормативне послове образован је Одсек за скупштинске и нормативне послове, са следећим службама:
 1. Служба за послове председника Скупштине града
 2. Служба за скупштинске и нормативне послове
 3. Служба за послове Градског већа и градоначелника

Одсек за скупштинске и нормативне послове

У оквиру Одсека за скупштинске и нормативне послове обављају се стручни, нормативни и административно технички послови везани за одржавање и рад седница Скупштине града и њених радних тела, рад градоначелника и седница Градског већа као и други послови утврђени Статутом, одлукама Скупштине и других органа.

1. Служба за послове председника Скупштине града

У оквиру Службе за послове председника Скупштине града обављају се следећи послови:
 • стручни, оперативни, организацијски и други послови за потребе Скупштине града и њених радних тела;
 • послови у вези јавности рада Скупштине и њених радних тела;
 • послови интернет презентација;
 • стручни саветодавни и административно технички послови за потребе председника и заменика председника Скупштине;
 • информисање одборника и грађана о раду Скупштине и њених радних тела;
 • припрема конференције за медије;
 • припрема информативних и документационих материјала за председника и заменика председника;
 • као и други послови у вези рада Скупштине града и њених радних тела.

2. Служба за скупштинске и нормативне послове

У оквиру Службе за скупштинске и нормативне послове обављају се следећи послови:
 • у вези са припремом, радом и функционисањем Скупштине и радних тела (савета и комисија),
 • врши се правно техничка обрада аката донетих на седници Скупштине и радних тела, пружање стручне и друге помоћи одборницима и одборничким групама у вршењу њихове дужности.
 • израда нацрта, прописа и других аката из надлежности Скупштине, Градског већа, градоначелника и градских управа,
 • вођења регистра одлука и других прописа које доноси Скупштина, Градско веће и градоначелник,
 • припрема одговоре Уставном суду Србије у вези уставности и законитости одлука и других општих аката,
 • припрема одговоре и доставља комплетне списе предмета Управном и другим судовима,
 • обавља и друге послове из надлежности Скупштине и других органа града.

Служба за скупштинске и нормативне послове
Контакт телефон: +381 35 81 50 581


3. Служба за послове Градског већа и градоначелника

У оквиру Службе за послове Градског већа и градоначелника обављају се следећи послови:
 • стручни, оперативни, организацијски и други послови за потребе Градског већа и градоначелника,
 • обрада аката везано за постављења и разрешења за које је надлежно Градско веће,
 • обрада и припрема аката за другостепено одлучивање,
 • обављање послове на изради нормативних аката у надлежности Градског већа,
 • обавља и друге послове из надлежности Градског већа и градоначелника.

Служба за послове Градског већа и градоначелника
Контакт телефон: +381 35 81 50 581

Градска управе за скупштинске и нормативне послове града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже