најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове обавља послове који се односе на организацију градских управа, пријемну канцеларију и архиву органа града, канцеларијског пословања, лична стања грађана, оверу потписа, преписа и рукописа, вођење бирачког списка, нормативно-правне, стручне и организационе послове за потребе органа месних заједница, пружање правне помоћи грађанима, радне односе запослених у градским управама и органима града, одржавање хигијене, физичко-техничко обезбеђење, старање о возном парку, старање о противпожарној заштити, снимање тока седница скупштине града, курирске и друге заједничке послове за све градске управе и органе града који нису у надлежности других управа.

Градска управа за опште и заједничке послове доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији за посебне службе града, уз сагласност Градског већа и обавља послове радних односа запослених у посебним службама.

У Градској управи за опште и заједничке послове образује се:
  1. Одсек за опште послове
  2. Одсек за заједничке послове

Месне канцеларије
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже