најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за друштвене делатности обавља послове који се односе на дечију, социјалну и борачко-инвалидску заштиту, образовање, примарну здравствену заштиту, спорт и омладину, културу, прихват, смештај и збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица, информисање из своје надлежности, инвестиције и друге послове из надлежности града у области друштвених делатности.

У Градској управи за друштвене делатности образује се:
  1. Одсек за образовање, културу, информисање и спорт
  2. Одсек за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци

    У оквиру одсека за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци образује се:
    1. Служба за друштвену бригу о деци
  3. Одсек за инвестиције
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже