најактуелније:

локална самоуправа - Акти Скупштине града

Акти Скупштине града

Скупштина града Јагодине
Статут града Јагодине пречишћен текст, 01.04.2023.године
Одлука о измени Пословника Скуштине града Јагодине 07.10.2020 године
Одлука о измени Пословника Скуштине града Јагодине 19.08.2020 године
Пословник Скупштине града Јагодине

Одлуке, Правилници, Решења
Правилник о изменама и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места од 03.03.2023.године .pdf
Правилник о организацији и систематизацији радних места 22.12.2022.године .pdf
Правилник о заштити података о личности, од 21.03.2022.године .pdf
Решење о именовању в.д. директора Историјског архива "Средње Поморавље", од 10.02.2022.године .pdf
Решење о разрешењу директора Историјскох архива "Средње Поморавље", од 10.02.2022.године .pdf
Oдлука о разрешењу и именовању Градске изборне комисије .pdf
Решење о именовању директора ЈП "Стандард" .pdf
Кодекс понашања службеника и намештеника града Јагодине .pdf
Одлука о максималном броју запослених .pdf
Одлука о административним таксама .pdf

Седнице Скупштина града Јагодине

2021.година
12. седница Скупштине града Јагодине, 29.11.2021. године .pdf
Записник са 12. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
11. седница Скупштине града Јагодине, 01.10.2021. године .pdf
Записник са 11. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
10. седница Скупштине града Јагодине, 20.08.2021. године .pdf
Записник са 10. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
9. седница Скупштине града Јагодине, 29.06.2021. године .pdf
Записник са 9. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
8. седница Скупштине града Јагодине, 07.05.2021. године .pdf
Записник са 8. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
7. седница Скупштине града Јагодине, 01.04.2021. године .pdf
Записник са 7. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
6. седница Скупштине града Јагодине, 25.02.2021. године .pdf
Записник са 6. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
5. седница Скупштине града Јагодине, 29.01.2021. године .pdf
Записник са 5. седнице Скупштине града Јагодине .pdf

2020.година


4. седница Скупштине града Јагодине, 18.12.2020. године .pdf
Записник са 4. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
3. седница Скупштине града Јагодине, 26.11.2020. године .pdf
Записник са 3. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
2. седница Скупштине града Јагодине, 07.10.2020. године .pdf
Записник са 2. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
1. седница Скупштине града Јагодине, 19.08.2020. године .pdf
Записник са 1. седнице Скупштине града Јагодине .pdf
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже