најактуелније:

локална самоуправа - Јавне набавке

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки .pdf

Градоначелник

2022.година
План набавки верзија 1 од 03.03.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 3 од 06.10.2022.године .pdf
План набавки верзија 2 од 04.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 28.01.2021.године .pdf

Скупштина града Јагодине

2022.година
План набавки верзија 1 од 03.03.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 1 од 28.01.2021.године .pdf

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове

2023.година
План набавки верзија 6 од 08.05.2023.године .pdf
План набавки верзија 5 од 06.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 4 од 01.03.2023.године .pdf
План набавки верзија 3 од 23.02.2023.године .pdf
План набавки верзија 2 од 31.01.2023.године .pdf
План набавки верзија 1 од 26.01.2023.године .pdf
План набавки на које се закон не примењује верзија 1 од 09.01.2023.године .pdf

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам

2023.година
План набавки верзија 9 од 15.05.2023.године .pdf
План набавки верзија 8 од 08.05.2023.године .pdf
План набавки верзија 7 од 04.05.2023.године .pdf
План набавки верзија 6 од 21.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 5 од 06.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 4 од 03.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 3 од 23.03.2023.године .pdf
План набавки верзија 2 од 07.02.2023.године .pdf
План набавки верзија 1 од 07.02.2023.године .pdf
План набавки на које се закон не примењује верзија 1 од 06.01.2023.године .pdf

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

2023.година
План набавки верзија 2 од 06.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 1 од 26.01.2023.године .pdf
План набавки на које се закон не примењује верзија 1 од 24.02.2023.године .pdf

Градска управа за послове органа града

2023.година
План набавки верзија 3 од 08.05.2023. године .pdf
План набавки верзија 2 од 06.04.2023. године .pdf
План набавки верзија 1 од 23.02.2023.године .pdf

Градско правобранилаштво

2023.година
План набавки верзија 3 од 08.05.2023.године .pdf
План набавки верзија 2 од 06.04.2023.године .pdf
План набавки верзија 1 од 23.02.2023.године .pdf

2022.година
План набавки верзија 1 од 06.10.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 3 од 08.04.2021.године .pdf
План набавки верзија 2 од 04.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 21.01.2021.године .pdf

Градске управе до 01.01.2023.године

Градска управа за опште, скупштинске, нормативне и заједничке послове

2021.година

Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције

2022.година
План набавки верзија 7 од 15.09.2022.године .pdf
План набавки верзија 6 од 12.09.2022.године .pdf
План набавки верзија 5 од 08.09.2022.године .pdf
План набавки верзија 4 од 02.08.2022.године .pdf
План набавки верзија 3 од 04.05.2022.године .pdf
План набавки верзија 2 од 02.03.2022.године .pdf
План набавки верзија 1 од 31.01.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 12 од 01.10.2021.године .pdf
План набавки верзија 11 од 29.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 10 од 27.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 9 од 19.08.2021.године .pdf
План набавки верзија 8 од 24.06.2021.године .pdf
План набавки верзија 7 од 07.05.2021.године .pdf
План набавки верзија 6 од 08.04.2021.године .pdf
План набавки верзија 5 од 23.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 4 од 16.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 3 од 24.02.2021.године .pdf
План набавки верзија 2 од 24.02.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 04.02.2021.године .pdf

Градска управа за друштвене делатности

2022.година
2021.година
План набавки верзија 20 од 20.12.2021.године .pdf
План набавки верзија 19 од 10.12.2021.године .pdf
План набавки верзија 18 од 07.12.2021.године .pdf
План набавки верзија 17 од 26.11.2021.године .pdf
План набавки верзија 16 од 22.11.2021.године .pdf
План набавки верзија 15 од 22.10.2021.године .pdf
План набавки верзија 14 од 22.10.2021.године .pdf
План набавки верзија 13 од 16.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 12 од 13.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 11 од 28.07.2021.године .pdf
План набавки верзија 10 од 26.07.2021.године .pdf
План набавки верзија 9 од 09.07.2021.године .pdf
План набавки верзија 8 од 15.06.2021.године .pdf
План набавки верзија 7 од 26.05.2021.године .pdf
План набавки верзија 6 од 08.04.2021.године .pdf
План набавки верзија 5 од 18.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 4 од 11.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 3 од 04.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 2 од 19.02.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 03.02.2021.године .pdf

2020.година
План набавки верзија 5 од 14.12.2020.године .pdf
План набавки верзија 4 од 24.11.2020.године .pdf
План набавки верзија 3 од 14.10.2020.године .pdf
План набавки верзија 2 од 06.10.2020.године .pdf
План набавки верзија 1 од 14.08.2020.године .pdf


Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове

2022.година
План набавки верзија 5 од 04.07.2022.године .pdf
План набавки верзија 4 од 04.06.2022.године .pdf
План набавки верзија 3 од 11.05.2022.године .pdf
План набавки верзија 2 од 05.05.2022.године .pdf
План набавки верзија 1 од 17.02.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 9 од 21.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 8 од 17.09.2021.године .pdf
План набавки верзија 7 од 28.05.2021.године .pdf
План набавки верзија 6 од 27.05.2021.године .pdf
План набавки верзија 5 од 08.04.2021.године .pdf
План набавки верзија 4 од 24.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 3 од 02.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 2 од 10.02.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 05.02.2021.године .pdf

2020.година
План набавки верзија 1 од 03.12.2020.године .pdf


Градска управа за инспекцијске послове

2022.година
План набавки верзија 1 од 27.01.2022.године .pdf

2021.година
План набавки верзија 3 од 08.04.2021.године .pdf
План набавки верзија 2 од 04.03.2021.године .pdf
План набавки верзија 1 од 05.02.2021.године .pdf


Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

2022.година
План набавки верзија 1 од 26.01.2022. .pdf

2021.година
План набавки верзија 2 од 07.09.2021. .pdf
План набавки верзија 1 од 07.09.2021. .pdf

Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове

2022.година
План набавки верзија 2 од 27.01.2022. .pdf
План набавки верзија 1 од 26.01.2022. .pdf

2021.година
План набавки верзија 10 од 07.09.2021. .pdf
План набавки верзија 9 од 06.09.2021. .pdf
План набавки верзија 8 од 13.08.2021. .pdf
План набавки верзија 7 од 24.06.2021. .pdf
План набавки верзија 6 од 27.05.2021. .pdf
План набавки верзија 5 од 19.04.2021. .pdf
План набавки верзија 4 од 08.04.2021.
План набавки верзија 3 од 04.03.2021.
План набавки верзија 2 од 18.02.2021.
План набавки верзија 1 од 18.01.2021.

2020.година
План набавки верзија 1 од 12.10.2020. .pdfаква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже