најактуелније:

локална самоуправа - Употребне дозволе

Употребне дозволе

2023. година
Употребна дозвола ROP-JAG-40645-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-14106-IUPH-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-30629-IUP-7-2023
Решње о одбацивању ROP-JAG-415-IUP-1-2023
Решње о одбацивању ROP-JAG-30415-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-38349-IUPH-11-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-32314-IUP-3-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-39783-IUP-8-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-21933-IUPH-4-2023
Решење о одбацивању ROP-JAG-21933-IUP-3-2023
Употребна дозвола ROP-JAG-25811-IUP-2-2023

2022. година
Употребна дозвола ROP-JAG-25255-IUP-5-2022
Употребна дозвола RROP-JAG-3230-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-3559-IUP-9-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-14783-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-2460-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-6585-IUP-7-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-2904-IUP-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-44092-IUPH-2-202
Решење о одбацивању ROP-JAG-44179-IUPH-2-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-18048-IUP-2-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-18361-IUPH-4-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-5130-IUP-1-20222
Употребна дозвола ROP-JAG-6585-IUPH-8-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-14783-IUPH-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-42340-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-7312-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-32935-IUP-5-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-2904-IUPH-5-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-18048-IUPH-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-44179-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-8967-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-9020-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-9135-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-2984-IUP-2-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-9926-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-14783-IUPH-5-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-19686-IUP-2-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-5130-IUPH-2-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-22164-IUP-6-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-13594-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-10310-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-13578-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-11779-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-9926-IUPH-2-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-2904-IUP-6-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-18361-IUP-5-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-14106-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-11779-IUPH-2-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-14548-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-18898-IUP-10-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-22164-IUP-7-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-18361-IUPH-6-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-14106-IUPH-2-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-17259-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-19686-IUPH-5-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-23759-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-24727-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-18898-IUPH-11-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-15345-IUP-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-22917-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-13564-IUP-3-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-38349-IUP-8-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-2904-IUP-9-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-20501-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-22154-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-26585-IUP-3-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-28072-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-30368-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-13564-IUPH-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-27135-IUP-1-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-38349-IUPH-9-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-32804-IUP-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-23982-IUP-3-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-14106-IUP-3-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-30386-IUPH-2-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-27100-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-24652-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-26939-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-29992-IUP-4-2022
Решење о одбацивању ROP-JAG-38349-IUP-10-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-31754-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-31798-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-34891-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-31457-IUP-4-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-25806-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-33929-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-36838-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-35526-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-34327-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-26951-IUP-3-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-21933-IUP-2-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-36170-IUP-1-2022
Употребна дозвола ROP-JAG-40328-IUP-1-2022
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже