најактуелније:

Контакт – Град Јагодина

Контакт – Град Јагодина

ГРАД ЈАГОДИНА
Краља Петра I 6
35000 Јагодина
Централа: 035/81-50-597
e-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs

КОНТАКТ ФОРМА

Поља обележена звездицом (*) су обавезна
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Кабинет градоначелника
Краља Петра I 6
тел: 035/81-50-501, 035/222-109, 035/224-329
факс: 035/221-364

Кабинет председника Скупштине града Јагодина
Краља Петра I 6
тел: 035/81-50-500, 035/221-220, 035/222-934, 035/221-234

Заменик градоначелника, Снежана Вукашиновић
Краља Петра I бр. 6
тел: 035/81-50-502

Секретар Скупштине града, Ведрана Љубанић
Краља Петра I бр. 6
тел: 035/81-50-513

Стручни сарадник градоначелника за пољопривреду, Мирослав Цвијетић
Краља Петра I бр. 6
тел: 035/81-50-518

Комисија за социјална питања
Краља Петра I бр. 6
тел: 035/81-50-536

Градска управа за опште, скупштинске, нормативне и заједничке послове
Краља Петра I бр. 6

Начелник Љубиша Седларевић 035/81-50-540
Инфо пулт 035/81-50-532
Писарница 035/81-50-533
Бирачки списак 035/81-50-535
Матична служба за град Јагодину 035/81-50-529, 035/220-100
Грађанска стања, канцеларија 10 035/81-50-539
Регистар стамбених заједница, канцеларија 10 035/81-50-539
Радни односи, канцеларија 7, 035/81-50- 510
Послови администратора, канцеларија 11 035/81-50-541
Матична служба за општине Ђаковицу и Дечане, канцеларија 15 035/81-50-544
Служба правне помоћи, канцеларија 19 035/81-50-549
Односи са јавношћу, канцеларија 21 035/81-50-519, 035/244-763
Шеф службе за скупштинске и нормативне послове 035/81-50-505
Скупштински послови, канцеларија 23 035/81-50-565
Скупштински послови, канцеларија 43 035/81-50-581

Градска управа за друштвене делатности
Краља Петра I бр. 6

Начелник Маринко Киклић 035/81-50-509
Шеф одсека за друштвене делатности, канцеларија 9 035/81-50-537
Служба за социјална питања, канцеларија 6 035/81-50-538
Повереништво за избеглице, канцеларија 12 035/81-50-542
Финансијска служба, канцеларија 16 035/81-50-545
Студентски кредити и домови, канцеларија 17 035/81-50-546
Борачко инвалидска заштита, канцеларија 18 035/81-50-547
Послови образовања, канцеларија 18 035/81-50-547
Служба дечије заштите, канцеларија 20 035/81-50-550
Финансијска служба установа културе 035/223-023

Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције
Краља Петра I бр. 6

Начелник, Гордана Јовановић 035/81-50-507, факс: 035/222-612
Служба за буџет и финансије, канцеларија 48 035/81-50-520
Јавне набавке, канцеларија 32 035/81-50-508
Служба књиговодства, канцеларија 33 035/81-50-573
Служба за привреду, канцеларија 34 035/81-50-567
Благајна и ликвидатура, канцеларија 35 035/81-50-574
Обрачунска служба, канцеларија 37 035/81-50-576
Служба за привреду, канцеларија 42 035/81-50-580
Служба за пољопривреду, канцеларија 45 035/81-50-525

Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове
Краља Петра I бр. 1/А
Адреса пријема поднеска: Краља Петра I бр.6

Начелник Љиљана Стојановић 035/81-50-600
Шеф службе за урбанизам и грађевинске послове 035/81-50-600
Служба за урбанизам и грађевинске послове 035/81-50-587, 035/81-50-588
Служба за имовинско-правне послове 035/81-50-589

Градска управа за инспекцијске послове
Браће Дирак 46
Адреса пријема поднеска: Краља Петра I бр.6

Начелник Драган Илић 035/81-50-315
Саобраћајна инспекција 035/81-50-315
Шеф комуналне инспекције 035/81-50-313
Еколошка инспекција 035/81-50-312
Просветна инспекција 035/81-50-314
Грађевинска инспекција 035/81-50-299, 035/81-50-311, 035/81-50-316

Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Краља Петра I бр. 1/А
Адреса пријема поднеска: Краља Петра I бр.6

Начелник Зорица Димитријевић 035/81-50-594
Информације 035/81-50-595
Порески инспектори 035/81-50-596

Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове
Браће Дирак бр. 46
Адреса пријема поднеска: Краља Петра I бр.6

Начелник Александра Димитријевић 035/81-50-318, 035/251-587 локал 111

Градско правобранилаштво
Краља Петра I бр. 6

Градски правобранилац, Владан Петронијевић 035/81-50-575
Заменик градског правобраниоца 035/81-50-577
Канцеларија градског правобранилаштва, канцеларија 40 035/81-50-579
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже