најактуелније:

НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИ

Одлука о додели уговора
18.Новембар 2022
0
160
У складу са смерницама за спровођење грантова за јединице локалне самоуправе, а у вези са уговором о гранту Регионалног стамбеног програма- Стамбени пројекат у републици Србији - R...
Јавни конкурси
10.Новембар 2022
0
325
На основу чл. 94. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС, број 21/16, 113/17, 113-17 – др. закон, 95/18 и 114...
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода града Јагодине
31.Октобар 2022
0
135
Град Јагодина – Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, на основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Слу...
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за опште, скупштинске, нормативне и заједничке послове града Јагодине
31.Октобар 2022
0
109
Град Јагодина – Градска управа за опште, скупштинске, нормативне и заједничке послове, на основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе...
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за инспекцијске послове града Јагодине
31.Октобар 2022
0
71
Град Јагодина – Градска управа за инспекцијске послове, на основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС, број 21...
Решење о коначној листи крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Јагодине
27.Октобар 2022
0
130
На основу члана 68. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), члана 4. Одлуке о Градском већу („Службени гласник града Јагодине“, бр. 1/2008) и Прави...
Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Јагодина
27.Октобар 2022
0
67
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину...
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа Градска топлана
17.Октобар 2022
0
81
Скупштина града Јагодине на основу члана 36. ст. 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 38. тачка 12) Статута града Јагодине („Сл...
Предлог коначне листе крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Јагодине
12.Октобар 2022
0
141
На основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уград...
Јавни позив лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност
28.Септембар 2022
0
79
На основу члана 8. Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатнос...
СТРАНА: 5 / 25
  1 2 3 4 5 6 25  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже