најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Јагодина.

Напомена: Под угоститељима спадају привредна друштва, предузетници или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност

Захтев се подноси Градскoj управи за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције, преко писарнице, као надлежном органу.

Прописи, правилници, информатор, као и обрасци захтева за категоризацију угоститељски објеката на територији града Јагодине, могу се преузети кликом на одговарајуће линкове.


Информатор о категоризацији угоститељских објеката на територији града Јагодине
Прописи
Закон о туризму
Посебне узансе у турзиму
Стандарди за категоризацију угоститељских објеката за смештај
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
Стандарди за разврставање кућа
Стандарди за разврставање апартмана
Стандарди за разврставање соба
Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
Услови и начин обављања угоститељске делатности и испуњеност минимално техничких и санитарно хигијенских услова
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство
Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
Облик, садржина и начин вођења евиденције гостију
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности
Правилник о садржини, облику и начину вођења гостију у сеоском туристичком домаћинству
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смешта
Обрасци за подношење захтева
Образац и изјава за физичка лица
Образац и изјава за угоститеље
Одлуке Града Јагодине
Одлука о боравишној такси
Измена Одлуке о боравишној такси
Решење о образовању Комисије за категоризацију угоститељских објеката
Правилник о раду Комисије за категоризацију угоститељских објеката
Остало
Изглед ознаке
Контакт
За додатне информације о категоризацији угоститељских објеката за смештај, заинтересована лица се могу обратити на следећe адресe:

Туристичка организација града Јагодине
Радно време: радним данима и у дане викенда од 07:00 до 15:00 сати
Адреса: Стевана Ивановића број 2, 35000 Јагодина
Тел/факс: + 381 35 252 983

Контакт особe:
в.д.директора Туристичке организације града Јагодина
председник Комисије за категоризацију
Валентина Ђорђевић, дипл. економиста
телефон: +381 65 25 29 840
е-пошта: togjagodina@gmail.com

Град Јагодина
Радно време: радним данима од 07:00 до 15:00 сати
Адреса: Краља Петра I, број 6, 35000 Јагодина

Сања Јеремић, Начелник Градске управе за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције
Заменик Начелника Градске управе за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције, Гордана Јовановић, дипл.економиста
Телефон: +381 35 81 50 507
                   +381 66 82 21 082
е-пошта: gradjagodina@jagodina.org.rs
                 budzet@jagodina.org.rs
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже